***************

Postbeskrivelser

Beskrivelse av de enkelte postene

Disse angis i den rekkefølgen som de skal besøkes. Her inkluderes også spesiell informasjon så som
lengden og typen av merka løyper underveis i o-løypa. En tykk vannrett strek skal brukes etter hver
tredje postbeskrivelse samt på begge sider av eventuell spesialinformasjon.

postbeskriv_1
Alle postene beskrives på følgende måte:

Kolonne A – Postnummer
Postene nummereres i den rekkefølgen de skal besøkes dersom det ikke er poengorientering.

Kolonne B – Kodenummer
Kodenummeret skal være et tall større enn 30.

Kolonne C – Hvilken av flere lignende detaljer
Denne kolonne brukes dersom det er flere liknende detaljer inne i postsirkelen, f.eks. sørøstlige.

kol c

Kolonne D – Postdetalj
Detaljen som er vist på kartet i sentrum av sirkelen som definerer postens plassering, f.eks. lysning;
stein. Beskrivelsen av hver post er basert på International Specifications.

d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7

Kolonne E – Utseende
Ytterligere beskrivelse av detaljen dersom det er nødvendig, f.eks. overvokst; nedfallen. I noen
tilfelle også brukt for en postdetalj i tillegg der det er påkrevet.

e_1 e_2

Kolonne F – Størrelse og kombinasjoner
Størrelse på postdetaljen skal gis når størrelsen på kartet er symbolsk og ikke målestokkriktig i
forhold til kartet.
Brukes også for en kombinasjon av to detaljer (kryss; møte; dele)

f_1

Kolonne G – Plassering av skjermen
Plassringen av postskjermen i forhold til detaljen; f.eks. vestre hjørne (utsiden); søndre fot.

g_1 g_2 g_3

Kolonne H – Annen informasjon
Annen informasjon som kan være av viktighet for løperen; f.eks. meldeposter; væskestasjoner.
Spesiell informasjon
Disse linjene legges inn i postbeskrivelsen og gir informasjon om obligatoriske løyper som må
følges i den delen av løypa; f.eks. merka løype 50 meter ut fra posten; pålagt krysningspunkt.
Løypa fra siste post til mål
Denne linja viser avstanden fra siste post til mål, samt typen av merka løype som skal følges.

h_1

s_1

Arrangementer