Fra – Årsmøtet 2019

06. november 2019, av NT

Årsmøtet og premieutdeling ble gjennomført tirsdag 05. november kl. 18:00. i Norsk Tipping sine lokaler.
Verdt å vite fra årsmøtet;

1. Heving av startkontingenten til kr. 100kr/etteranmelding til kr 150kr (Vegvesenet)
Beslutning: Vedtatt med stort flertall.

2. Forenkling av stedsmesterskap og kutte ut medaljer (Norsk Tipping)
Beslutning: Vedtatt med stort flertall at vi kutter ut medaljer på stedsmesterskapet. Løten Kommune og Norsk Tipping ble gitt mandat til å se på en mulig forenkling av klasseoppsettet som hensyntar kommentarene over.

3. Presisering at start intervallet er mellom 17:30 – 18:30 (Hamar Katedralskole)
Beslutning: Startintervallet er fra 17:30 til 18:30, men det gis rom for at arrangør kan starte fra 17:00 og dette presiseres i PM. Besluttet med ett lite flertall.

4. Avvikling av vandrepokalen for rekruttering (Sparebank1 Østlandet)
Beslutning: Vedtatt med stort flertall.

 


 

HMBKO – Årsmøte og premieutdeling 2019

15. oktober 2019, av NT

Årsmøte og premieutdeling vil foregå tirsdag 05. november kl. 18:00. i Norsk Tipping sine lokaler på Hamar.

Forslag som skal behandles på årsmøte sendes til:
Sverre Berg Lutnæs på epost innen 03. november. sverre-berg.lutnas@norsk-tipping.no Eller fyll ut skjema under.

Sakliste for årsmøte 2019:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og stemmerett
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av sekretær
Sak 4 Valg av to til å skrive under protokollen
Sak 5 Årsberetning
Sak 6 Regnskap
Sak 7 Innkomne forslag
Sak 8 Valg

Det serveres kaffe og kaker.   Velkommen!

 


 

Siste løp i årets sesong.

Årets sesong ble avsluttet med en meget farts fylt stafett på Domkirkeodden (Hamar)
Stafetten ble avviklet som en par-stafett hvor hver deltaker løp enten 2 eller 3 etapper på ca 1,8 km.

Hamar katedralskole vant klassen for lag med 3 etapper. (Foto: Stein Arne Negård)

Les mer fra løpet i Kondis sine sider her.

 

Vi i Norsk Tipping kommer tilbake med en innbydelse til årsmøte som vil bli avholdt i Norsk Tipping sine lokaler på Hamar i november måned.
Kommer til å legge ut ett påmeldingsskjema, slik at vi får en oversikt over hvor mange som kommer og for å få lagd opp viset-kort som er påkrevet for å oppholde seg inne på Norsk Tippings sine lokaler.

Under årsmøtet blir det lagt ut en terminliste for neste år, derfor vil vi at dere på forhånd tenker ut når dere har lyst til å arrangere neste års løp. Føres opp på denne listen.


 

Stedsmesterskap stafett 17 september 2019

(Fritt etter en kar i fra Rudshøgden)

 

Så var det o-løp på Mo

Det er ingen som kænn staffett som’n Tore og’n Jo

Det bruser hett i o-blo, om litt går starten, og først i løypa ligger hænn Jo

Et langstrekk her, Et stutt et der

En stein, en kolle med røtne trer ,

å så kjæm det je itte kænn!

Henn var nå posten, nummer to je trur je bommer tenkjer’n Jo

Og bak kjæm bror hass fryktlig fort

 

Hænnn går jo rett i nummer en

Og to, og tre og fir’ og fem på lynraske ben

Je ser’n er sliten og lei

I mårå skar’n få bite i seg ; at hænn er rask, men je er seig

 

(tekst: Alfred P. Røysen)

HARALD_VOLDEN

FULL_FART_FRA_START

GØY_PÅ_START

O_STAFETTGENERAL_BORDAL

Juksemaker pipelurt

Minner om at det er strengt forbudt å løpe over dyrket mark, det ble observert mange løpere i dag som brøt denne regelen.

Vi valgte å ikke diske noen i dag på dette, men husk til neste gang!

Takk for hjertestarteren!

Bedriftsorienteringsutvalget vil få takke alle Lionsklubber og bedrifter som har bidratt til spleiselaget på ny hjertestarter.

Hver tirsdag gjennom vår-, sommer- og høstsesongen møtes hundrevis av løpere til orienteringsglede rundt om i skogområdene i Mjøsregionen. Alderen på deltakerne varierer veldig, men hovedvekten ligger på godt voksne løpere som har dette som en lidenskapelig hobby. Med høy alder følger også en høyere risiko for hjerteproblemer, og i forbindelse med anstrengende fysisk aktivitet kan uhellet skje. Deltakerne utfordret derfor bedriftsidrettsutvalget til å finne finansiering til en hjertestarter. Tore Stenseth kontaktet en rekke Lionsklubber og bedrifter med forespørsel om de kunne tenke seg å bidra til et spleiselag for å skape bedre trygghet ute på løpene våre. Før sommeren hadde vi fått inn nok bidrag til å kunne kjøpe inn en god og lett hjertestarter som nå er med på alle løpene som arrangeres i bedriftsorienteringen.

De siste sesongene har bedriftsorienteringen arrangert om lag 20 løp, med ca 3500 starter pr sesong og over 400 aktive løpere. Vi har selvfølgelig ikke ønske om at starteren må tas i bruk, men at vi har med en gir flere (både deltakere og arrangører) trygghet på at vi har hjelp tilgjengelig. Vedlagt følger et par bilder fra hjertestarteren som var med på tur til Gåsbu på tirsdag.

Igjen, tusen takk til klubbene og bedriftene for bidraget til hjertestarteren 😊

Sverre Berg Lutnæs
På vegne av bedriftsorienteringsutvalget i Hedmark og Oppland


 

1 2 3 14

Arrangementer