***************

Alle dokumenter til årsmøtet er lagt ut

8. november 2016, kl. 20:02 av OE Jordheim
Nå nærmer deg seg raskt årsmøte og premieutdeling – se innkalling! Alle papirer vedrørende årsmøtet samt adelskalenderen er nå utlagt her på hjemmesiden vår – velg fanen «Dokumenter» og årstall «2016» så finner du alt. NB! Det oppfordres til å selv ta ut kopi av de aktuelle dokumentene til årsmøtet og ta disse med på møtedagen. Det blir kun få kopier som legges fram på møtet.

Arrangementer
Det er ingen kommende arrangementer.