***************

Bedrifts o-løp 1 august og 8 august

 Vi har dessverre ikke har klart å finne nok arrangører til noen av høstens løp.
Om ingen melder seg må løp 1. og 8. august avlyses.
 O-utvalget 2022-2023, Arve Hagen BIL

Arrangementer