Trist det gikk som det gikk i dag, men mulig å løpe løypene

«Selv om løpet i Brynsåsen 1.9 ble avlyst kan det tenkes at noen vil benytte seg av løypene. Skjermer henger ute til etter helgen en gang. EKT-enheter henger per nå ute, men vil bli plukket inn før skjermene. Dersom noen velger å benytte seg av tilbudet skal hverken skjermer eller EKT-enheter berøres. Start og målpost er ikke merket i skogen.

God tur! Mvh o-gruppa ved Hamar katedralskole.»

Lastes ned her under;

H3,5 Katta Brynsåsen H2,5 Katta Brynsåsen.pdf DH5,5 Katta Brynsåsen.pdf DH4,5 Katta Brynsåsen.pdf (1) DH1,5 Katta Brynsåsen.pdf D2,5 Katta Brynsåsen.pdf D3,5 Katta Brynsåsen.pdf DH4,5 Katta Brynsåsen.pdf


 

Arrangementer