***************

PM Bedriftsløp 8.6

Resultater 08062022

Samlingsplass er Hjemlikoia. Parkering langs vei ved Vollmokrysset.

Til start ca. 900 m langs vei nord-vestover.

Løypene passerer en grusvei – vær obs for trafikk når veien krysses.

Kartutsnitt Baståsen – Sjømarka i målestokk 1:7 500, ekv. 5 m. Utgitt 2022.

Løypelengder:

1,7 km – 6 poster

2,6 km – 9 poster

3,5 km –  11 poster

4,5 km – 13 poster

5,5 km – 13 poster

Kartblad i A3 format. Det er løse postbeskrivelser på start.

Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, relativt bra detaljrikdom, noe varierende løpbarhet. Det forekommer steinete bunn. Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert.

Vel møtt!

God tur ut i skogen!


 

1 3 4 5 6 7 26

Arrangementer

Det er ingen kommende arrangementer.