***************

Forklaring av påmeldingsskjema.

Tilbake

Det vil bli sendt en mail til den personen som er satt opp kontakt person for løpet (test.testersen@test.no), det forgår slik at når den som melder seg på trykker på knappen «Send inn» blir det sent en mail til test.testersen@test.no, med kopi til systemadministratoren for web siden. (se mail eksempel under)

Fra: Stein Arne [mailto:wordpress@www.hedoppbedriftsorientering.no]
Sendt: fredag 28. april 2017 21.53
Til: Testeren, Test<test.testersen@test.no>
Emne: Bedrifts o-løp 2 mai

Fornavn: Stein Arne
Etternavn: Negård
Bedrift / Klubb: Byggmakker
Brikkenummer: 71465
Klasse: H 5.5 km
E-mail adr: stein.negard@gmail.com
Mobil nummer: