Takk for hjertestarteren!

Bedriftsorienteringsutvalget vil få takke alle Lionsklubber og bedrifter som har bidratt til spleiselaget på ny hjertestarter.

Hver tirsdag gjennom vår-, sommer- og høstsesongen møtes hundrevis av løpere til orienteringsglede rundt om i skogområdene i Mjøsregionen. Alderen på deltakerne varierer veldig, men hovedvekten ligger på godt voksne løpere som har dette som en lidenskapelig hobby. Med høy alder følger også en høyere risiko for hjerteproblemer, og i forbindelse med anstrengende fysisk aktivitet kan uhellet skje. Deltakerne utfordret derfor bedriftsidrettsutvalget til å finne finansiering til en hjertestarter. Tore Stenseth kontaktet en rekke Lionsklubber og bedrifter med forespørsel om de kunne tenke seg å bidra til et spleiselag for å skape bedre trygghet ute på løpene våre. Før sommeren hadde vi fått inn nok bidrag til å kunne kjøpe inn en god og lett hjertestarter som nå er med på alle løpene som arrangeres i bedriftsorienteringen.

De siste sesongene har bedriftsorienteringen arrangert om lag 20 løp, med ca 3500 starter pr sesong og over 400 aktive løpere. Vi har selvfølgelig ikke ønske om at starteren må tas i bruk, men at vi har med en gir flere (både deltakere og arrangører) trygghet på at vi har hjelp tilgjengelig. Vedlagt følger et par bilder fra hjertestarteren som var med på tur til Gåsbu på tirsdag.

Igjen, tusen takk til klubbene og bedriftene for bidraget til hjertestarteren 😊

Sverre Berg Lutnæs
På vegne av bedriftsorienteringsutvalget i Hedmark og Oppland


 

Arrangementer
  1. Pinsesprinten

    30 mai 14:00
  2. Elgdilten

    31 mai 11:00
  3. Løvspretten

    1 juni 11:00
  4. 1 desember 08:00