PM FOR BEDRIFTSLØP 13.8.2019

Oppmøte: Stålsetra. Merket fra Rokosjøvegen ca. 1 km etter Rokosjøen sag.

Arrangør: Løten Mølle/Mjøs Retail og teknisk med løyper og kart: Løten o-lag

Kart og terreng: Utsnitt av kartet Mosjømarka, utgitt 2014, noe revidert 2015 – 2018,
Hogstflater er lagt inn og løpbarhet er tildels korrigert. Noen gule områder begynner å bli gjenvokst, men stort sett greit å se overgang til skog. De tydeligste slepene er korrigert inn, men ikke alle spor etter hogst er tatt med. Slep er ikke inntegnet på de nye hogstflatene og noen stier slep som er tegnet inn kan ha blitt noe utydelig etter skogsdriften.
Målestokk: 1: 10 000 og ekvidistanse: 5 m.
Stort sett god løpbarhet, men noe steinete bunn i deler av området.

Start: Start er nord for setervollen på Stålsetra. Følg veien nordover og ta av til høyre mot seterhusene på Stålsetra.
Løse postbeskrivelser på start.
Postene er utstyrt med stående stemplingsbukker og postskjermen henger på enheten med noen få unntak. Poster på grop er postenheten plassert litt nedenfor kanten, men synlig når man nærmer seg posten. En del vindfall og i et tilfelle dekkes sikten til en liten myr med post av en rotvelt.

På noen poster henger det turorienteringspost i tillegg til posten for løpet.

Løypelengder:
D/H 5,5 5,5 km 16 poster
D/H 4,5 4,6 km 15 poster
H 3,5 3,6 km 11 poster
D 3,5 3,5 km 13 poster
H 2,5 2,6 km 11 poster
D 2,5 2,6 km 11 poster
H 1,5 1,9 km 7 poster
D 1,5 1,8 km 7 poster

Last ned PM her.


 

Arrangementer