PM PM PM 2 og 30 juli

VELKOMMEN TIL BEDRIFTS O-LØP PÅ KVILHEIM SAG

DET ER FORETATT MYE NYHOGST I SKRÅNINGEN NED MOT LERA. DEN BERØRER
INGEN POSTER, MEN STIEN LANGS SKRÅNINGEN ER FORVANDLET TIL ET TØMMERSLEP.
DET GÅR OGSÅ ET NYTT SLEP FRA SAMLINGSPLASS OG TVERS OVER TIL SLEPET LANGS SKRÅNINGEN. DET ER IKKE AVMERKET PÅ KARTET.

KARTDETALJER: 1:10000 5M

GOD TUR FRA OSS I HAM.POST!
RAGNAR


 

Arrangementer
  1. Pinsesprinten

    30 mai 14:00
  2. Elgdilten

    31 mai 11:00
  3. Løvspretten

    1 juni 11:00
  4. 1 desember 08:00