PM PM PM 2 og 30 juli

VELKOMMEN TIL BEDRIFTS O-LØP PÅ KVILHEIM SAG

DET ER FORETATT MYE NYHOGST I SKRÅNINGEN NED MOT LERA. DEN BERØRER
INGEN POSTER, MEN STIEN LANGS SKRÅNINGEN ER FORVANDLET TIL ET TØMMERSLEP.
DET GÅR OGSÅ ET NYTT SLEP FRA SAMLINGSPLASS OG TVERS OVER TIL SLEPET LANGS SKRÅNINGEN. DET ER IKKE AVMERKET PÅ KARTET.

KARTDETALJER: 1:10000 5M

GOD TUR FRA OSS I HAM.POST!
RAGNAR


 

Arrangementer
 1. Tøffen og tøffelen

  30 november 11:00
 2. Snøkuten – Kaashagarunden

  10 desember 17:00
 3. Snøkuten – Nordhagarunden

  7. januar 2020 17:00
 4. Snøkuten – Glestadrunden

  4. februar 2020 17:00